Conferentie dinsdag 9 april 2019

 
Het thema van de conferentie van Confessioneel Gereformeerd Beraad en Confessionele Vereniging, samenwerkend in de Confessionele Beweging, is:

‘Kerk met lef…, pionieren op het randje’

 
De kerk is in beweging en gaat nieuwe wegen. Een hiervan is pionieren. Dat vraagt lef, omdat je nieuwe wegen inslaat en onvermoede zaken tegenkomt. Hoe blijf je ook ‘kerk’? Traditie(s) en grenzen komen dan in beeld.
 
Drie sprekers laten hun licht schijnen over het pionieren. In een forumgesprek wordt het gesprek voortgezet.
 
Mevr. ds. Saskia van Meggelen,
preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland zal spreken over de keuzes van de kerk.
 
Ds. Taco Koster,
pionier in CrossPoint Getsewoud in de Vinex wijk Getsewoud te Nieuw-Vennep zal spreken vanuit zijn eigen ervaringen: wat lukt en wat is problematisch.
 
Prof. dr. Edward van ’t Slot,
bijzonder hoogleraar van de Confessionele Vereniging aan de Rijksuniversiteit Groningen zal spreken over kerk-zijn in relatie tot pionieren.
 
 
 
 
 
 
Voor het bijwonen van de conferentie wordt een bijdrage gevraagd van € 15,-, incl. koffie/thee.
U kunt zich vooraf opgeven via: cvsecretaris@gmail.com of 06-10311947 / cgbsecretaris@gmail.com of 0168-321392.
Er is een mogelijkheid om na de conferentie gezamenlijk het diner te gebruiken in De Schakel (kosten € 25,-).
Ook daarvoor graag opgave vooraf via de secretaris CV of CGB.
 
De conferentie wordt gehouden in De Schakel, Oranjelaan 10, 3362 CX Nijkerk. Aanvang 14.00 uur.
De Schakel ligt vlak bij het NS-station en er is ruime parkeergelegenheid.
 
Van harte welkom en graag ook uw medewerking om anderen attent te maken op deze conferentie.

Reacties zijn gesloten.