Groningen – Friesland – Drenthe

CV Regionale Commissie Friesland


Vrijdag 20 maart 2020
Prof. dr. E. van ‘t Slot (Groningen)
Dietrich Bonhoeffer
Herdenking van de standrechtelijke moord op deze predikant op 9 april 1945 te Flossenbürg en zijn betekenis voor kerk-zijn in confessioneel perspectief.
Tijdens deze bijeenkomst wordt tevens de jaarvergadering gehouden.
Locatie: Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden-Huizum.
Aanvang 19.45 uur.


CGB-afdeling Drachten e.o.


Donderdag 26 maart 2020
Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude)
‘Trouw, naar Openbaring 2:10; stelling 96’

Alle bijeenkomsten worden gehouden in de Zuiderkerk, De Drift 46, 9203 GH Drachten.
Aanvang 19.45 uur.


Contactpersoon: mevr. S. Wallast, De Lange West 60, 9201 CG Drachten, tel. 0512-520733.

CGB-afdeling Zuid-West Friesland


Woensdag 4 maart 2020
Ds. S. de Jong (Oudemirdum)
‘Kruis en verzoening als bron van leven’
Locatie: De Paadwizer, Siemen de Jongstrjitte 2, 8561 DP Balk.
Aanvang 14.30 uur.


Contactpersoon: K. Reitsma-Zijlstra, Meerweg 20, 8758 LC Allingawier, tel. 0515-231305.

Reacties zijn gesloten.