Overijssel – Gelderland – Flevoland


Confessionele Kring Apeldoorn

Voor meer informatie over de Confessionele Kring Apeldoorn, klik hier

Woensdag 25 januari 2023

Spreker: nog niet bekend
Onderwerp: ‘International Justice Mission’
IJM zet zich in om mensen in armoede te beschermen tegen geweld, mensenhandel en slavernij.
De bijeenkomst wordt gehouden in Het Hooge Pad, Papenberg 5, 7361 BR Beekbergen.
Inloop 19.30 uur. Aanvang 19.45 uur.


Leerhuis

Een bijzondere activiteit van de Confessionele Kring Apeldoorn is het Leerhuis, dat specifiek bedoeld is voor vorming en toerusting van gemeenteleden. Dit is een initiatief dat in 2010 is ontstaan vanuit de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard ‘Eben-Haëzerkerk’ Apeldoorn en de Hervormde Gemeente Beekbergen. Voor het Leerhuis worden regionale inleiders (doorgaans predikanten) aangezocht.
In 2020 is er een (elektronisch verkrijgbaar) boekje geschreven over de geschiedenis van het Leerhuis door de voormalige organisator, dhr. Carel Knoester, onder de titel: ‘10 jaar Leerhuis’.
De bijeenkomsten van het Leerhuis worden doorgaans afwisselend gehouden in Het Hooge Pad (Beekbergen) en de Eben-Haëzerkerk (Apeldoorn).

Belangstellenden voor het Leerhuis kunnen contact opnemen met de organisator dhr. Jan van de Velde, 06 46 57 53 08.

Afdeling Noord-West Veluwe

Dinsdag 17 januari 2023

Spreker: Ds. P.L. de Jong (Rotterdam)
Onderwerp: ‘Kerk en christenzijn in een grote stad(-sgemeente)’
Na zes jaar Nunspeet werd ik in 1992 beroepen als gewoon gemeentepredikant in Rotterdam-west, Delfshaven geheten. Daar staat al eeuwen een Oude Kerk, indertijd bekend geworden doordat bij die kerk in 1620 de Pelgrimvaders vertrokken naar Amerika. Delfshaven omvatte in die tijd ruim 78.000 inwoners. Bestaande uit ca 20% `oude Rotterdammers’, 18 % Antillianen, 18 % Turken, iets minder Marokkanen en andere migranten. De hervormde gemeente was van zes predikantsplaatsen teruggegaan naar één. Van de vijf kerken was alleen de Oude of Pelgrimvaderskerk nog in functie.
Mijn opdracht was in deze restgemeente de verschillende restwijkgemeenten bij elkaar te brengen in één kerkenraad: Ger. Bond, Confessioneel en oecumenisch. Verder samen een missionair plan maken met hulp van de IZB om in dit gebied gemeente te zijn met een evangelisatorische en diaconale drive naar buiten in de diverse stadswijken.
In januari 1992 nam ik afscheid van Nunspeet. Begin februari ging ik van start. Ik bleef in Delfshaven werken tot mijn emeritaat in 2012. In deze jaren ging het erom aan de ene kant de `gewone zondagsgemeente’ te laten opbloeien en groeien, terwijl ze tegelijk toegerust zou worden actief te zijn als christenen in de stad. In die 20 jaar is veel gebeurd. Ook steeds wisselende tonelen, zowel wat de stad betreft als wat de gemeente betreft. Vrijwel elke winter weer een nieuwe bocht om. De gemeente groeide uit tot een gemeenschap van vooral jonge mensen, studerenden en vooral werkenden. Het was – en is nog steeds – een spannende uitdaging in zo’n omgeving kerk te zijn, te wonen als christenen en kinderen op te voeden.
Een belangrijk uitgangspunt formuleerden we indertijd met de zin: Mensen gaan voor regels! Dat betekende niet dat mensen belangrijker zijn dan de bijbel, maar dat je in ontmoeting met wie dan ook altijd eerst begint met luisteren, kijken wat iemand nodig heeft, eventueel kerkelijke regels even laat voor wat ze zijn. Deze slagzin heeft me vaak op weg geholpen.
Kerkzijn in de regio en in bijvoorbeeld een mooi Veluws dorp als Nunspeet onderschat ik niet. Ik heb wel eens gezegd, dat je in de stad een grotere kans op bekering loopt dan op het dorp. Omdat in de stad er altijd veel beweging en reuring is. Maar op een dorp is er weer veel bescherming. En omdat we allemaal kwetsbaar zijn, ook in ons geloof, kun je dat niet genoeg waarderen
Wil je je alvast inlezen, dan lees mijn boekje: Sores en Zegen. Mijn verhaal met de kerk, Boekencentrum. Het grootste deel gaat over kerkzijn in de stad.
Ds. Piet de Jong (1947). Predikant in Laar (Duitsland) 1974-1980; Asperen 1980-1986; Nunspeet 1986-1992; Delfshaven 1992-2012; Wijk bij Duurstede 2013-2017; Oud Vossemeer 2017- .

De bijeenkomst vindt plaats in De Hoeve, Kerkbrink, 3851 MB Ermelo.
Aanvang 14.30 uur. Einde 16.30 uur.


Dinsdag 14 maart 2023

Spreker: Mw. Drs. A.B.F. Hoek-van Kooten (veenendaal)
Onderwerp: ‘Medische verrassingen in de Bijbel’
In de Bijbel komen er mensen voor zoals u en ik, ook mensen met hun ziekten. Met onze huidige medische kennis kunnen wij achterhalen waar de verschillende mensen uit de Bijbel zoal aan hebben geleden. Zo wordt er iemand beschreven die een beroerte krijgt, iemand met dikke darmkanker, iemand met suikerziekte enz. De zweer van Hizkia werd behandeld met een klomp vijgen. Heel goed!
Ook worden er in de Bijbel twee tweelingen geboren. Met beide tweelingen is er iets bijzonders aan de hand.
In het Nieuwe Testament komen veel wonderen voor. Ook worden er twee gelijkenissen beschreven met een medische achtergrond. Het bijzondere is dat juist Lukas die arts is veel over de genezingen vertelt. Zo komt het nog meer betrouwbaar over.
De apostel Paulus heeft waarschijnlijk last gehad van slechte ogen. Meerdere teksten wijzen daarop. Zou dat zijn doorn in het vlees zijn geweest?
Eutychus viel in slaap tijdens een preek van Paulus. Was hij ongeïnteresseerd of was er misschien sprake van kolendampvergiftiging?

De bijeenkomst vindt plaats in De Aker, Fontanusplein 2, 3881 BZ Putten.
Aanvang 14.30 uur. Einde 16.30 uur.

Reacties zijn gesloten.