Overijssel – Gelderland – Flevoland

Dinsdag 8 maart 2022

Spreker: Dr. Emanuel Rutten, filosoof aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Onderwerp: ‘Van algemeen theïsme naar christendom’
De bijeenkomst wordt gehouden in een nader te bepalen locatie.
Aanvang 19.45 uur; vanaf 19.15 uur inloop.


Woensdag 13 april 2022

Sprekers: Prof. dr. Cees van der Kooi en drs. Margriet van der Kooi,
resp. hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam en geestelijk verzorger ziekenhuizen
Onderwerp: ‘Midden in het leven’
De bijeenkomst wordt gehouden in een nader te bepalen locatie.
Aanvang 19.45 uur; vanaf 19.15 uur inloop.Leerhuis
Een andere activiteit van de Confessionele Kring Apeldoorn is het Leerhuis, dat specifiek bedoeld is voor vorming en toerusting van gemeenteleden. Dit is een initiatief dat is ontstaan in uit de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard ‘Eben-Haëzerkerk’ Apeldoorn en de Hervormde Gemeente Beekbergen. Voor het Leerhuis worden regionale inleiders (doorgaans predikanten) aangezocht.
De bijeenkomsten van het Leerhuis worden afwisselend gehouden in ‘t Hoge Pad (Beekbergen) en de Eben-Haëzerkerk (Apeldoorn).
Binnenkort zal een boekje over de geschiedenis van het Leerhuis verschijnen, geschreven door de vroegere organisator, dhr. Carel Knoester.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met de secretaris of met de huidige organisator dhr. J. van de Velde,
06-46575308.

Reacties zijn gesloten.