Studiedag

Studiedagen worden opgezet voor toerusting en bezinning en zijn tevens een goede gelegenheid voor collegiale ontmoeting.
Toegankelijk voor predikanten, kerkelijk werkers, proponenten, studenten en theologisch geïnteresseerde leden van de Confessionele Beweging.

Reacties zijn gesloten.