Studiedagen

Studiedagen zijn opgezet voor toerusting en bezinning en zijn tevens een goede gelegenheid voor collegiale ontmoeting. Toegankelijk voor predikanten en theologisch geïnteresseerden.

CV Regionale Commissie Zuid-Holland

Vanwege de nog steeds onzekere omstandigheden in verband met het coronavirus wordt dit voorjaar
GEEN studiedag gehouden.

Reacties zijn gesloten.