Studiedagen

Studiedagen zijn opgezet voor toerusting en bezinning en zijn tevens een goede gelegenheid voor collegiale ontmoeting. Toegankelijk voor predikanten en theologisch geïnteresseerden.

Afdeling Zuid-Holland

Najaarsstudiedag woensdag 15 september 2021

Spreker: Prof. Dr. G. van den Brink
Onderwerp: ‘Schepping’


Het programma voor deze dag ziet er als volgt:
09.30 uur – ontvangst met koffie/thee
10.00 uur – opening door de voorzitter van de afdeling Zuid-Holland, ds. Kees Wesdorp
10.15 uur – referaat door prof. Van den Brink
11.15 uur – pauze
11.30 uur – plenaire discussie o.l.v. referent
12.30 uur – aperitief en lunch
14.00 uur – sluiting

Vanwege verbouwing van de Pauluskerk in Dordrecht wordt uitgeweken naar een andere zaal in Dordrecht of omgeving.
De exacte lokatie is nog niet bekend.

Opgave voor de studiedag bij de heer Jaap van der Meer, telefoon 0174-627080 of mail jammeer@kpnmail.nl
LET OP: het aantal deelnemers is beperkt tot 25 !

Deze studiedag wordt gratis aangeboden door de afdeling Zuid-Holland; wel wordt een collecte gehouden om de kosten enigszins te lenigen.

Reacties zijn gesloten.