Studiedagen

Studiedagen zijn opgezet voor toerusting en bezinning en zijn tevens een goede gelegenheid voor collegiale ontmoeting. Toegankelijk voor predikanten en theologisch geïnteresseerden.

Afdeling Zuid-Holland

Voorjaarsstudiedag woensdag 6 april 2022


Spreker: Dr. A.A.A. Prosman
Onderwerp: ‘Onze cultuur en de diagnose van Nietzsche’

Het programma voor deze dag ziet er als volgt:
09.30 uur – ontvangst met koffie/thee
10.00 uur – opening door de voorzitter van de afdeling Zuid-Holland, ds. Kees Wesdorp
10.15 uur – referaat door dr. Prosman
11.15 uur – pauze
11.30 uur – plenaire discussie o.l.v. referent
12.30 uur – aperitief en lunch
14.00 uur – sluiting

Nadere gegevens over de achtergrond van de inleider, de inhoud van de lezing en de plaats van samenkomst volgen.

Deze studiedag wordt gratis aangeboden door de afdeling Zuid-Holland; wel wordt een collecte gehouden om de kosten enigszins te lenigen.

Reacties zijn gesloten.