Confessioneel-Credo


Op 5 oktober 2019, tijdens de Ontmoetingsmorgen van Confessionele Vereniging en Confessioneel Gereformeerd Beraad, is het nieuwe gezamenlijke blad Confessioneel-Credo gepresenteerd. Een vertegenwoordiger van drukkerij/uitgeverij BDU in Barneveld bood het eerste exemplaar aan aan hoofdredacteur ds. Wim Scheltens. Na 10 jaar PKN vormen CV en CGB nu de Confessionele Beweging en is het zaak niet alleen de eenheid te zoeken, maar die ook in praktijk te brengen en concreet te maken. Een prachtig item daarin is één blad voor de hele confessionele modaliteit binnen de PKN.

Om u kennis te laten maken kunt u twee nummers Confessioneel-Credo bekijken: jaargang nr 131 nr 19 en nr 20.

Wij hopen dat u abonnee wordt.
Dat kan nu met 50% korting voor het eerste jaar. U ontvangt dan 23 maal per jaar Confessioneel-Credo.
De kosten bedragen:
073,20 – jaarabonnement
041,75 – halfjaarabonnement
025,95 – kwartaalabonnement
€ 115,75 – jaarabonnement buitenland
040,20 – jaarabonnement student
Bij automatische incasso ontvangt u € 2,50 korting.

Reacties zijn gesloten.