Confessionele Kring Apeldoorn

Algemeen
Bestuur
Lidmaatschap
Activiteiten
Leerhuis
Contact

 
Algemeen
De Confessionele Kring Apeldoorn (CKA) is sinds 2004 een federatie van de toenmalige regionale afdelingen van de landelijke Confessionele Vereniging (CV) en het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB). De CKA liep hierin vooruit op de fusie van beide landelijke organisaties, die sinds 27 oktober 2020 gezamenlijk opereren als Confessionele Beweging binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
De Confessionele Kring biedt mogelijkheden tot toerusting, ontmoeting en bezinning met het oog op de kerk van nu en van morgen. Uitgangspunt hierbij is de Bijbel en het belijden van de Kerk, verwoord in de Belijdenisgeschriften, zoals die vermeld worden in de kerkorde van de PKN.
Per seizoen (in najaar en voorjaar in de periode van september t/m mei) organiseert de Confessionele Kring doorgaans 5 à 6 (meestal avond-) bijeenkomsten met elk een thema. De bijeenkomsten vinden plaats in één van de kerkelijke gebouwen in Apeldoorn en omgeving.
Voor een bijeenkomst wordt een spreker uitgenodigd uit het brede kerkelijk of christelijk-maatschappelijk spectrum, die een inleiding houdt over een Bijbels, theologisch, praktisch of actueel onderwerp.
Daarnaast distribueert de CKA met enige regelmaat een nieuwsbrief over haar activiteiten en regionale en landelijke aangelegenheden.
 
Bestuur
Het CKA-bestuur bestaat uit de volgende personen:
Ds. Jan Wolters (Apeldoorn), voorzitter
Ds. Jan Minnema (Bennekom), secretaris
Dhr. Albert Brouwer (Vaassen)
Ing. Jan van de Velde (Vaassen), organisator Leerhuis
Het bestuur vergadert normaliter twee maal per jaar, in augustus en in het voorjaar.
Suggesties voor onderwerpen en/of sprekers kunnen worden gericht aan cka@confessionelebeweging.nl.
 
Lidmaatschap
Lid worden van de onze kring? U wordt lid van onze kring via de landelijke Confessionele Beweging, waar u ook welkom bent voor de landelijke activiteiten en jaarlijkse ledenvergadering. De contributie bedraagt € 20,- per lid per jaar, voor een echtpaar of gezin € 30,- Deze bedragen gelden bij automatische incasso.
U kunt zich als lid aanmelden bij de secretaris: cka@confessionelebeweging.nl, of rechtstreeks bij de Ledenadministrateur van de landelijke vereniging: leden@confessionelebeweging.nl.
 
Activiteiten
Onze activiteiten worden vermeld op de algemene pagina www.confessionelebeweging.nl/activiteiten.
Voor een overzicht van de gehouden activiteiten in het seizoen 2021-2022: klik hier
Voor een overzicht van de gehouden activiteiten in het seizoen 2020-2021: klik hier
Voor een overzicht van de gehouden activiteiten in het seizoen 2019-2020: klik hier
Wegens de coronasituatie vond een aantal bijeenkomsten van vorige seizoenen (en indien nodig wellicht ook in de toekomst) plaats in de Dorpskerk te Vaassen, van waaruit ook een livestream kan worden uitgezonden. Deze uitzendingen zijn ook gearchiveerd; eventuele belangstellenden hiervoor kunnen contact opnemen met de secretaris: cka@confessionelebeweging.nl.
 
Leerhuis
Een andere activiteit van de Confessionele Kring Apeldoorn is het Leerhuis, dat specifiek bedoeld is voor vorming en toerusting van gemeenteleden. Dit is een initiatief dat in 2010 is ontstaan vanuit de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard ‘Eben-Haëzerkerk’ Apeldoorn en de Hervormde Gemeente Beekbergen. Voor het Leerhuis worden regionale inleiders (doorgaans predikanten) aangezocht.
In 2020 is er een (elektronisch verkrijgbaar) boekje geschreven over de geschiedenis van het Leerhuis door de voormalige organisator, dhr. Carel Knoester, onder de titel: ‘10 jaar Leerhuis’.
De bijeenkomsten van het Leerhuis worden doorgaans afwisselend gehouden in Het Hooge Pad (Beekbergen) en de Eben-Haëzerkerk (Apeldoorn).
Een overzicht van de geplande activiteiten voor het Leerhuis vindt u hier.
Belangstellenden voor het Leerhuis kunnen contact opnemen met de organisator dhr. Jan van de Velde, 06 46 57 53 08.
 
Contact
Ds. Jan Minnema
Secretaris Confessionele Kring Apeldoorn
Breehoven 7, 6721 SN Bennekom, 06 83 54 08 19
E-mail: cka@confessionelebeweging.nl

Reacties zijn gesloten.