Confessionele Kring Apeldoorn

Algemeen
Activiteiten
Bestuur
Lidmaatschap
Ledenvergadering
 
Algemeen
De Confessionele Kring Apeldoorn (CKA) is als vereniging sinds 2004 een federatie van de regionale afdelingen van de landelijke Confessionele Vereniging (CV) en het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB). Beide organisaties opereren sinds 27 oktober 2020 gezamenlijk als Confessionele Beweging binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
De Confessionele Kring biedt mogelijkheden tot toerusting, ontmoeting en bezinning met het oog op de kerk van nu en van morgen. Uitgangspunt hierbij is de Bijbel en het belijden van de Kerk, verwoord in de Belijdenisgeschriften, zoals die ook vermeld worden in de kerkorde van de PKN.
Per seizoen (in najaar en voorjaar in de periode van september t/m mei) organiseert de Confessionele Kring doorgaans 5 à 6 (meestal avond-) bijeenkomsten met elk een thema. De bijeenkomsten vinden doorgaans plaats in één van de kerken in Apeldoorn en omgeving. Voor een bijeenkomst wordt een spreker uitgenodigd, die een inleiding houdt over een Bijbels, theologisch, praktisch of actueel onderwerp. Hierbij worden sprekers aangetrokken uit het brede kerkelijk spectrum.
Daarnaast distribueert de CKA met enige regelmaat een nieuwsbrief over regionale en landelijke aangelegenheden.
Een andere gewaarde activiteit van de Confessionele Kring Apeldoorn is het Leerhuis, dat specifiek bedoeld is voor vorming en toerusting van gemeenteleden. Dit is een initiatief in gezamenlijkheid met de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard ‘Eben-Haëzerkerk’ Apeldoorn en de Hervormde Gemeente Beekbergen. Voor het Leerhuis worden regionale inleiders aangezocht.
Organisatie/contact: Dhr. Carel Knoester, 055-5420879, of dhr. J. van de Velde, 06-46575308.
 
Activiteiten
Voor een overzicht van de activiteiten voor het seizoen 2020-2021, klik hier.
 
Bestuur
Het huidige CKA-bestuur bestaat uit de volgende personen:
Ds. C.E. Lavooij (Vaassen), voorzitter
Ir. J. van der Rhee (Beekbergen), secretaris
Ds. H.W.J. Faassen (Apeldoorn)
Ing. J. van de Velde (vaassen), organisator Leerhuis
Het bestuur wordt ondersteund door:
Dhr. J. Hertgers (Beekbergen), penningmeester ad interim
Dhr. C.J. Knoester (Apeldoorn), oud-secretaris en mede-organisator Leerhuis
Dhr. A. Brouwer (Vaassen), secretaris Regionale Commissie Overijssel/Gelderland/Flevoland
 
Lidmaatschap
Lid worden van de CKA en dus van de Confessionele Beweging?
Stuur een mail naar leden@confessionelebeweging.nl of bel 06-23926036.
De contributie bedraagt € 20,- per lid per jaar; voor een echtpaar of gezin € 30,-
De bedragen gelden bij automatische incasso.
 
Ledenvergadering
Eén keer per jaar wordt een ledenvergadering gehouden, gewoonlijk aan het einde van de laatste reguliere bijeenkomst.
Zie Notulen (concept) van de ledenvergadering CKA op 23 september 2020.

Reacties zijn gesloten.