Dagoverdenkingen

‘Immanuël Dagoverdenkingen 2023’
De nieuwe editie voor 2023 van de Immanuel Dagoverdenkingen is verschenen. Uit brede confessionele kring zijn scribenten gezocht om voor iedere dag een aansprekend woord bij een Schriftgedeelte te verzorgen. Uitgever Royal Jongbloed te Heerenveen en het redactieteam zijn er dankbaar voor om op deze wijze lezers uit confessionele kring dagelijks te kunnen bedienen.
De nieuwe uitgave heeft hetzelfde formaat als vorig jaar wat de leesbaarheid ten goede komt.

Immanuel Dagoverdenkingen geeft elke dag een heldere uitleg van een bijbelgedeelte. Bij de overdenkingen worden bijpassende liederen aangereikt. Het dagboek vormt zo een hulpmiddel om elke dag dicht bij het Woord van God te leven. De dagoverdenkingen worden in verschillende kringen gebruikt. Naast individuele lezers die hun dagelijkse gang door de Schrift ermee begeleiden, heeft het boekje ook plaats aan tafel bij velen. Sommige kerkenraden of diaconieën doen de dagoverdenkingen cadeau aan bepaalde groepen gemeenteleden, bijvoorbeeld ouderen of zieken.

De prijs van de Dagoverdenkingen bedraagt € 8,50 per exemplaar (ISBN: 9789085203360). Bij afname van grotere aantallen, voor bijvoorbeeld het uitdelen, gelden voordelige tarieven. Informatie hierover kunt u bij de uitgever opvragen. Voor overige informatie kunt u uiteraard ook bij mij als eindredacteur terecht.

Dr. Jurrien Mol, eindredacteur Immanuël Dagoverdenkingen

Uitgeverij Royal Jongbloed: verkoop@jongbloed.com
Dr. Jurrien Mol: jurrien.mol@gmail.com / tel. 0512-37 15 25 / Kommisjewei 10, 9217 RN Nijega

Reacties zijn gesloten.