Dagoverdenkingen

‘Immanuël Dagoverdenkingen 2021’
De nieuwe editie voor 2021 van de Immanuel Dagoverdenkingen is verschenen. Uit brede confessionele kring zijn scribenten gezocht om voor iedere dag een aansprekend woord bij een Schriftgedeelte te verzorgen. Uitgever Royal Jongbloed te Heerenveen en het redactieteam zijn er dankbaar voor om op deze wijze lezers uit confessionele kring dagelijks te kunnen bedienen.
De nieuwe uitgave is iets groter dan de voorgaande wat de leesbaarheid ten goede komt.

Medewerkers aan deze editie: Ds. S. Boukes, predikant te Damwâld (Fr), Ds. L.P.J. van Bruggen, predikant te Westkapelle (Zld), Ds. G.C. Buijs, predikant te Epe (Gld), Dr. A. Gooijer, predikant te Berkel en Rodenrijs (ZH), Mevr.ds. C. Inkelaar-de Mos, predikant te Oudenbosch, Ds. H.E.J. van der Laan, predikant te Valkenburg (ZH), Dr. J.F. Mol, predikant te Opeinde-Nijega-De Tike (Fr), eindredacteur, Ds. G.J. Otter, predikant te Damwâld (Fr), Dr. H.A. Post, Veenendaal (Gld), Ds. F.A. Slothouber, predikant te Zwolle (Ov), Ds. G. van Velzen, predikant te De Lier (ZH), Prof.dr. W. Verboom te Harderwijk (Gld), bijzonder hoogleraar (em.) Universiteit Leiden, Ds. J. van Walsum, predikant te Alblasserdam (ZH).

Immanuel Dagoverdenkingen geeft elke dag een heldere uitleg van een bijbelgedeelte. Bij de overdenkingen worden bijpassende liederen aangereikt. Het dagboek vormt zo een hulpmiddel om elke dag dicht bij het Woord van God te leven. De dagoverdenkingen worden in verschillende kringen gebruikt. Naast individuele lezers die hun dagelijkse gang door de Schrift ermee begeleiden, heeft het boekje ook plaats aan tafel bij velen. Sommige kerkenraden of diaconieën doen de dagoverdenkingen cadeau aan bepaalde groepen gemeenteleden, bijvoorbeeld ouderen of zieken.

De prijs van de Dagoverdenkingen bedraagt € 7,99 per exemplaar (ISBN: 9789085203322). Bij afname van grotere aantallen, voor bijvoorbeeld het uitdelen, gelden voordelige tarieven. Informatie hierover kunt u bij de uitgever opvragen. Voor overige informatie kunt u uiteraard ook bij mij als eindredacteur terecht.

Dr. Jurrien Mol, eindredacteur Immanuël Dagoverdenkingen

Uitgeverij Royal Jongbloed: www.royaljongbloed.nl / verkoop@jongbloed.com
Dr. Jurrien Mol: jurrien.mol@gmail.com / tel. 0512 371525 / Kommisjewei 10, 9217 RN Nijega

Reacties zijn gesloten.