Jaarvergadering / Conferentie

Dinsdag 9 mei 2023

De Jaarvergadering en Conferentie worden gehouden in De Schakel te Nijkerk.
Nadere mededelingen omtrent agenda en programma volgen.

Thema Conferentie: ‘Wie zijn wij?’
Toelichting:
Nu het fusieproces naar de Confessionele Beweging is voltooid, wordt het hoog tijd voor een stevig gesprek over een fundamentele vraag: Waartoe en waarvoor zijn wij er?
Wat zouden kerk en maatschappij missen als wij er niet (meer) zouden zijn?
De oude vrijzinnigheid die ooit als katalysator diende, bestaat vrijwel niet meer.
En hebben we ten aanzien van het ontluisterende proces van secularisatie en tal van eigentijdse levensvragen iets wezenlijks te zeggen dat niet door onze landelijke Protestantse Kerk kan worden verwoord?
Is het bezigheidstherapie voor brave theologen en kerkmensen geworden?
Of…
We willen tijdens deze conferentie samen in de spiegel kijken: wie zijn wij?
En als ons bestaan en functioneren zinvol is, wat houdt dat dan in?
Wat is onze missie in de 21e eeuw en wat zijn de ‘fronten’ waarmee we het gesprek zouden moeten aangaan?
Wat motiveert mensen – ook van een jongere generatie – om zich dan toch te verbinden met de Confessionele Beweging?
Naast drie korte inleidende verhalen is er deze middag veel ruimte voor groepsgesprek, gevolgd door een paneldiscussie.
We hopen op een grote opkomst en op de inbreng van velen (nadrukkelijk niet enkel dominees, hoe welkom die ook zijn…).

Reacties zijn gesloten.