Ontmoetingsmorgen


De Confessionele Beweging zet de traditie van de gefuseerde verenigingen voort en organiseert deze morgen op

Zaterdag 7 oktober 2023


Spreker: ds. Sjaak van den Berg (Amersfoort)
Onderwerp: ‘Geroepen om mee te gaan’
In aansluiting bij het PKN-thema: ‘Ga mee’, met aandacht voor de vragen rondom roeping.

De Ontmoetingsmorgen is speciaal bedoeld voor studenten, maar ook belangstellende leden zijn hartelijk welkom.

De bijeenkomst wordt gehouden in De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk.
Inloop vanaf 9.30 uur; aanvang 10.00 uur.

Voor deelnemers aan de Ontmoetingsmorgen is er na afloop gelegenheid deel te nemen aan de lunch,
voor studenten GRATIS, van anderen wordt een bijdrage van € 15,- gevraagd.
S.v.p. vooraf betalen op rekeningnummer NL89 INGB 0000 0658 33 t.n.v Confessionele Beweging, Breukelen.

Graag vooraf opgeven bij de secretaris secretaris@confessionelebeweging.nl

Reacties zijn gesloten.