Wie zijn wij en wat doen wij?

 

 
Een nieuwe naam met een vertrouwde en heldere inhoud; zo zien wij deze fusiebeweging van de Confessionele Vereniging (van 1864 uit de Nederlandse Hervormde Kerk) en het Confessioneel Gereformeerd Beraad (van 1973 uit de Gereformeerde Kerken in Nederland).
 
In 2020 hebben wij de krachten gebundeld om de Protestantse Kerk in Nederland te dienen met ons belijdend (confessioneel) geluid: de kern van het evangelie is Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer, de Redder van de wereld. We doen dit ondubbelzinnig en onbekrompen vanuit de Schrift en het belijden van de kerk.
Dit evangelie is tot ons gekomen in de Bijbel als Gods Woord en door de traditie van de kerk. Hiermee staan wij in de kerk en de wereld. Zij zijn de constanten in de telkens veranderende omstandigheden waarin wij ons geloof belijden en in de praktijk brengen.
 
Het belijdende geluid is een koord dat van drie strengen is gevlochten: de drie-enige God (Vader, Zoon en heilige Geest), de twee naturen van Jezus Christus (waarlijk God en waarlijk mens), één Bijbel (Oude en Nieuwe Testament horen bijeen). Deze drie strengen zijn de spreek- en leesregels in het spreken over God. In dit belijden wil de beweging de Heer dienen binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Reacties zijn gesloten.