Prekenserie

Sinds 2014 geeft de Confessionele Beweging een prekenserie uit onder de titel:

‘Stemmen uit de Schrift’

 

Deze serie is een voortzetting van ‘Stemmen uit Jeruzalem’ (Confessionele Vereniging) en ‘PreekSchrift’ (Confessioneel Gereformeerd Beraad). ‘Stemmen uit Jeruzalem’ kwam uit de koker van de Kohlbruggianen en hervormde confessionelen, ze telden 113 jaargangen. ‘Preekschrift’ met 15 jaargangen kwam van de gereformeerde confessionelen.
Een papieren prekenserie is in ons land een zeldzaamheid geworden. Daar moeten we zuinig op zijn. We zijn er blij mee dat een dergelijke serie de markt haalt en in verhouding met anderen goed scoort. Het is een visitekaartje dat we bewust willen afgeven.
Jaarlijks werkt een team van predikanten kosteloos mee. Het gaat om een bijbelse, confessionele prediking voor de opbouw van kerk en geestelijk leven. Christocentrisch wordt de Heilige Schrift verstaan; een bevindelijke vleug loopt erdoor heen. Een preek raakt verstand en hart.
Het vergt inspanning om een prekenserie op de markt te houden. ‘Stemmen uit de Schrift’ is één van de weinige. Het lukt met uw steun! Een ‘preek op zak’ is waardevol voor de thuislezer en kringluisteraar, en zeker ook voor de kerkdienst waarin (opeens) een predikant ontbreekt. En dat komt voor. Alle kerkenraden zouden abonnee moeten zijn.
Gemeenteleden en predikanten, kerkenraden, groepen, verenigingen en besturen, leestafels en individuele lezers zijn abonnee op deze serie.
De edities tellen vier preken plus liturgie. Tweemaandelijks verschijnt een nieuwe uitgave die per post of digitaal wordt verzonden.

Redactie:
ds. Henk van der Laan (eindredacteur), Gouda, hejvanderlaan@kpnmail.nl
dr. Barend Weegink, Katwijk, barend@weegink.nl

De heer Ad de Waard verzorgt de abonnementenadministratie.
De penningmeester van de Confessionele Beweging regelt de facturatie en incasso.
Aanmelden kan via leden@confessionelebeweging.nl of 06-23926036.

De abonnementsprijs is € 24,- per jaar. Een digitaal abonnement kost € 16,- per jaar.

Drukkerij De Waard in Sliedrecht verzorgt het drukwerk en de verzending.

Reacties zijn gesloten.