Studiefonds


Studiefonds van de Confessionele Beweging nodigt theologiestudenten uit voor het aanvragen van een boekenbeurs.

Studenten theologie, die lid zijn van de Protestantse Kerk in Nederland en instemmen met de doelstellingen van de Confessionele Beweging, komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Studiefonds.

Van studenten die een boekenbeurs toegewezen krijgen wordt verwacht dat zij lid worden van de Confessionele Beweging.

Het aanvraagformulier kan verkregen worden bij ds. Kees Baggerman, Krimpen aan den IJssel.
Mail naar: cbaggerman@caiway.nl

Een aanvraag dient vóór 1 september binnen te zijn.

Reacties zijn gesloten.