Studiefonds


Het Studiefonds van de Confessionele Beweging nodigt theologiestudenten uit voor het aanvragen van een boekenbeurs.

Studenten theologie, die lid zijn van de Protestantse Kerk in Nederland en instemmen met de doelstellingen van de Confessionele Beweging, komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Studiefonds.

Het aanmeldingsformulier kan aangevraagd worden bij ds. Kees Baggerman, Krimpen aan den IJssel.
Mail naar: cbaggerman@caiway.nl

De definitieve aanvraag dient vóór 1 september binnen te zijn. Aanvragen die na 1 september binnen komen, kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.

Lidmaatschap van de Confessionele Beweging is voor de eerste twee aanvragen niet vereist.
Bij de derde aanvraag gaan we er vanuit dat de aanvragers wel lid zijn van de Confessionele Beweging.
Aanmelden kan via: lid worden

Reacties zijn gesloten.