CGB & CV

De activiteiten die op deze site zijn vermeld, worden gehouden met inachtneming van de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus.

De besturen van de Confessionele Vereniging en het Confessioneel Gereformeerd Beraad hebben, in overleg met de leden, besloten nauwer te gaan samenwerken en zoveel mogelijk gezamenlijk naar buiten te treden in allerlei activiteiten: conferenties, studiedagen, P.R., publicaties enz.

Tijdens de gezamenlijke algemene ledenvergadering op 9 april 2019 zijn de leden akkoord gegaan met inzetten van een traject naar een fusie van beide verenigingen per april 2020. Zie ook de terugblik.

Om de groeiende samenwerking ook via internet zichtbaar te maken is deze website onder de naam Confessionele Beweging opgezet. Alle activiteiten worden in ieder geval op deze site vermeld.

Voorlopig worden ook nog gegevens opgenomen op de websites van beide organisaties.
Een klik op het logo van de betreffende vereniging brengt u verder.Klik hier voor meer info.

Zoekt u nog een predikant voor een bepaalde zondag?


De beschikbaarheidskalender kan u daar bij helpen.

Activiteiten van uw eigen regio bekendmaken?


Stuur een bericht naar de webmaster.

Reacties zijn gesloten.