Actueel

In de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 7 september 2021 zijn de nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement door de aanwezige leden unaniem aanvaard.
Op basis van deze Statuten is de naam van de vereniging officieel gewijzigd in Confessionele Beweging en heeft de inschrijving eind september 2021 plaatsgevonden bij de Kamer van Koophandel.
Ook de rekening over 2020 en de begroting voor 2021 zijn goedgekeurd.
De vergadering verleende décharge voor het gevoerde financiële beleid over 2020 aan de penningmeester en het Hoofdbestuur.

De volgende hoofdbestuursvergadering is op D.V. donderdag 11 november 2021.

Voor zover de omstandigheden het toelaten worden voorbereidingen getroffen voor nieuwe activiteiten.
De activiteiten worden op deze site vermeld.
Alle activiteiten worden gehouden met inachtneming van de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus.

Klik hier voor meer info.

Zoekt u nog een predikant voor een bepaalde zondag?


De beschikbaarheidskalender kan u daar bij helpen.

Activiteiten van uw eigen regio bekendmaken?


Stuur een bericht naar de webmaster.

Zoekt u een vertrouwenspersoon?


In het bestuur fungeert ds. Arend-Wim Estié als vertrouwenspersoon.

Reacties zijn gesloten.