CGB & CV

De besturen van de Confessionele Vereniging en het Confessioneel Gereformeerd Beraad hebben, in overleg met de leden, besloten nauwer te gaan samenwerken en zoveel mogelijk gezamenlijk naar buiten te treden in allerlei activiteiten: conferenties, studiedagen, P.R., publicaties enz.

Om de groeiende samenwerking ook via internet zichtbaar te maken is deze website onder de naam Confessionele Beweging opgezet. Alle activiteiten worden in ieder geval op deze site vermeld.


Voorlopig worden ook nog gegevens opgenomen op de websites van beide organisaties.
Een klik op het logo van de betreffende vereniging brengt u verder.


Zoekt u nog een predikant voor een bepaalde zondag?


De beschikbaarheidskalender kan u daar bij helpen.

Activiteiten van uw eigen regio bekendmaken?


Stuur een bericht naar de webmaster.

Reacties zijn gesloten.