Giften & ANBI

Giften kunnen worden overgemaakt op één van de volgende bankrekeningen:
NL89 INGB 0000 0658 33 t.n.v. Confessionele Beweging, Breukelen.
NL23 INGB 0006 5979 34 t.n.v. Leerstoelenfonds, Breukelen; voor informatie hier.
NL70 INGB 0651 6659 06 t.n.v. Studiefonds, Breukelen; voor informatie klik hier.

Goede doelen met een ANBI-status hebben van de belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN.
Dit nummer t.b.v. de Confessionele Beweging is 809048243.
In verband met de fiscale behandeling van uw gift of schenking, legaat of nalatenschap, is dit van belang
Een gift aan onze vereniging is voor u als gever aftrekbaar, rekening houdend met de fiscale regelgeving.
Wij mogen uw gift als ANBI onbelast ontvangen.
In geval van een schenking, legaat of nalatenschap betalen wij als ANBI geen schenk- of erfbelasting.

Wij zijn wettelijk verplicht het volgende te melden:

1. De officiële naam en de naam bekend bij het publiek
De officiële naam van de vereniging luidt: ‘Confessionele Beweging in de Protestantse Kerk in Nederland’,
maar de vereniging is bij een breed publiek ook bekend onder: ‘Confessionele Beweging’.

2. RSIN- en/of KvK-nummer
RSIN nr 809048243 / Register Kamer van Koophandel nr 40478663.

3. Contact gegevens
Klik hier voor Contact

4. Bestuurssamenstelling
Klik hier voor Bestuur

5. Beloningsbeleid bestuurders
De bestuursleden ontvangen naast de gemaakte reiskosten geen enkele vergoeding voor de werkzaamheden die zij voor de vereniging verrichten.

6/7. Doelstelling en beleid van de vereniging
Klik hier voor Wie zijn wij en wat doen wij?

8. Activiteitenverslag
Klik hier voor Jaarverslag secretaris 2019-2020

9. Financiële verantwoording
CB – ANBI 2021
CB – jaarrekening 2021
CB – begroting 2022 en resultaat 2021
CB – toelichting op jaarcijfers 2021

Reacties zijn gesloten.