ANBI

Goede doelen met een ANBI-status hebben van de belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer:
het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN.
Dit nummer t.b.v. de Confessionele Vereniging (Beweging) is 809048243.
(Tot aan de vaststelling van de nieuwe statuten met de nieuwe naam Confessionele Beweging wordt in dit verband nog gewerkt met de naam Confessionele Vereniging.)
In verband met de fiscale behandeling van uw gift of schenking, legaat of nalatenschap, is dit van belang
Een gift aan onze vereniging is voor u als gever aftrekbaar, rekening houdend met de fiscale regelgeving.
Wij mogen uw gift als ANBI onbelast ontvangen.
In geval van een schenking, legaat of nalatenschap betalen wij als ANBI geen schenk- of erfbelasting.

Wij zijn wettelijk verplicht het volgende te melden:

1. De officiële naam en de naam bekend bij het publiek
De officiële naam van de vereniging luidt: ‘Confessionele Vereniging (wordt Beweging) in de Protestantse Kerk in Nederland’,
maar de vereniging is bij een breed publiek ook bekend onder: ‘Confessionele Vereniging (wordt Beweging)‘ (CV-B).

2. RSIN- en/of KvK-nummer
Voor RSIN zie hierboven. Register Kamer van Koophandel nr 40478663.

3. Contact gegevens
Klik hier voor Contact

4. Bestuurssamenstelling
Klik hier voor Bestuur

5. Beloningsbeleid bestuurders
De bestuursleden ontvangen naast de gemaakte reiskosten geen enkele vergoeding voor de werkzaamheden die zij voor de vereniging verrichten.

6/7. Doelstelling en beleid van de vereniging
Klik hier voor Wie zijn wij en wat doen wij?

8. Activiteitenverslag
Klik hier voor Jaarverslag secretaris 2019-2020

9. Financiële verantwoording
Klik hier voor Jaarrekening 2020

Reacties zijn gesloten.