Universiteit

De Confessionele Beweging draagt studenten en theologisch onderzoek een warm hart toe. Studenten kunnen tegen een sterk gereduceerd tarief lid worden van onze Beweging (€ 5,- per jaar), en ook kunnen zij tegen een gereduceerd tarief abonnee worden van Confessioneel-Credo. Klik hier om lid te worden.

Ons Hoofbestuur onderhoudt intensief contact met de confessioneel georiënteerde theologische studentendisputen in Amsterdam (Voetius) en Groningen (Bonifatius). Studenten van deze disputen adviseren het Hoofdbestuur en vice versa. Ook is het mogelijk dat wij studenten helpen bij het zoeken van een mentor of een stageplek, door hen in contact te brengen met een predikant die betrokken is bij onze beweging. Neem hiervoor contact op met onze secretaris.

Het Leerstoelenfonds van de Confessionele Beweging financiert en begeleidt de bijzondere leerstoel van prof. dr. Edward van’t Slot aan de Rijksuniversiteit Groningen. Prof. Van ‘t Slot is beschikbaar voor begeleiding van studenten en organiseert elk jaar een leesgroep die zich verdiept in een theologisch werk. Zo heeft in het verleden een groep studenten meegewerkt aan de vertaling van een collegereeks van Dietrich Bonhoeffer, die uitgegeven is onder de titel ‘De levende kerk’. Andere recente leesgroepen lazen Sarah Coackley’s ‘God, Sexuality and the Self’, Rowan Williams’ ‘Geloof in het publieke domein’ en K.H. Miskotte’s ‘Bijbels ABC’.

Studenten in de theologie kunnen een beroep doen op het Studiefonds van de Confessionele Beweging, dat bedragen uitkeert om theologiestudenten te helpen bij het opbouwen van een confessionele boekenkast. De voorwaarden en contactgegevens voor een aanvraag uit het studiefonds, zijn hier te vinden.

Reacties zijn gesloten.