Universiteit

De Confessionele Beweging draagt studenten en theologisch onderzoek een warm hart toe. Studenten kunnen tegen een sterk gereduceerd tarief lid worden van onze Beweging (€ 5,- per jaar), en ook kunnen zij tegen een gereduceerd tarief abonnee worden van Confessioneel-Credo. Klik hier om lid te worden.

Ons Hoofdbestuur onderhoudt regelmatig contact met het confessioneel georiënteerde theologische studentendispuut in Utrecht (Voetius). Studenten van dit dispuut adviseren het Hoofdbestuur en vice versa. Ook is het mogelijk dat wij studenten helpen bij het zoeken van een mentor of een stageplek, door hen in contact te brengen met een predikant die betrokken is bij onze beweging. Neem hiervoor contact op met onze secretaris.

Studenten theologie kunnen een beroep doen op het Studiefonds van de Confessionele Beweging, dat bedragen uitkeert om hen te helpen bij het opbouwen van een ‘confessionele’ boekenkast. De voorwaarden en contactgegevens voor een aanvraag uit het studiefonds, zijn hier te vinden.

Reacties zijn gesloten.